Huisregels

Toegang tot het terrein

De poort van het Bouwdorp gaat elke dag om 10 uur open. Kinderen kunnen dan via deze poort het terrein op. Om uiterlijk 10.15 uur (met uitzondering van maandag ivm. opening) dienen begeleidende ouders/ verzorgers het terrein te verlaten zodat de kinderen met hun activiteiten kunnen beginnen. Tussen 10.15 uur en 16.30 uur mogen ouders /verzorgers niet op het terrein komen en mogen de kinderen niet van het terrein af.

Zonnebrandcrème

Als het zonnig weer is, smeer uw kind dan 's morgens goed in met zonnebrandcrème. Kinderen die druk aan het bouwen en spelen zijn hebben soms niet in de gaten hoe snel ze verbranden.

Informatiebord

Bij de hoofdingang van het terrein staat tijdens de bouwdorp-week een informatiebord waarop de leiding belangrijke informatie over het bouwdorp zal vermelden. Houd dit bord in de gaten!

Belangrijke mededelingen zullen wij ook op deze website plaatsen.

Materialen van thuis

Er mag geen elektrische apparatuur van thuis worden meegenomen.

Overleg altijd eerst met je kavelleiding voordat je materialen van thuis meeneemt. Verf, plastic en ander brandgevaarlijk materiaal om je bouwwerk te versieren zijn uit veiligheidsoverwegingen verboden.

Gevonden voorwerpen

Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Mocht je iets kwijt raken, neem dan contact op met de kavelleiding.

Bereikbaarheid ouders/verzorgers

Bij ziekte of een calamiteit dient uw kind te worden opgehaald. Daarom moeten ouders/ verzorgers op het opgegeven (mobiele) telefoonnummer gedurende alle dagen bereikbaar zijn. Geef desnoods meerdere nummers op.

Afmelden

Mocht uw kind onverhoopt niet kunnen deelnemen aan een activiteit, wilt u dat dan telefonisch doorgeven: 06 55 820 152 (Joke de Lange) of mailen naar: info@bouwdorpkronenburgerpark.nl.

Geen teruggave van inschrijfgeld

Het is in alle jaren dat Bouwdorp wordt georganiseerd gelukkig nog nooit voorgekomen, maar mocht de leiding na zorgvuldige overweging besluiten om activiteiten op het laatste moment af te lassen, dan zal zij niet overgaan tot teruggave van de inschrijvingskosten. De kosten voor het organiseren zijn dan immers al gemaakt.

Dit geldt ook voor het geval kinderen op het laatst niet kunnen deelnemen aan activiteiten. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Medische zaken

Op het Bouwdorp is gedurende de hele week een bemande EHBO post aanwezig.

Gebruikt uw kind medicijnen, heeft het een allergie, een handicap of zijn er andere zaken waar we rekening mee moeten houden, laat het dan weten aan iemand van de leiding.

Verzekering kind

De organisatie van bouwdorp Kronenburgerpark gaat er vanuit dat ouders zelf voor hun kind(eren) een WA verzekering en ziektekostenverzekering hebben afgesloten. Deelnemende kinderen zijn via het bouwdorp niet verzekerd.

Diefstal

Wij doen ons best om te zorgen dat er tijdens de bouwdorpweek geen spullen kwijt raken. Mocht uw kind na afloop toch iets kwijt zijn (zoals een hamer of een jas), dan stelt de organisatie van bouwdorp zich hiervoor niet verantwoordelijk.

Alcohol en roken

Tijdens Bouwdorp mag geen alcohol gedronken worden, ook niet bij het dagje uit. Roken mag alleen buiten de hekken.

Tenslotte!

We zijn met meer dan honderd kinderen en willen er samen een gezellige week van maken. Hierbij past dat je luistert naar de leiding. Je werkt samen in je kavel, je helpt elkaar en zorgt voor een goede sfeer.

Ruziemaken, schelden, pesten en dingen kapot maken horen hier zeker niet bij!

Van kinderen die dit, ook na waarschuwingen, niet snappen zullen we de ouders vragen om ze op te komen halen.

Diefstal wordt op passende wijze beloond met een taakstraf.

In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de leiding.