Organisatie gegevens

Algemeen
Melvin Goossens
Priscilla Terburg

Keuken
Nadia Janssen

Knutseltent
Lucienne Klaus
Cynthia Lubbers

E-mail adres
info@bouwdorpkronenburgerpark.nl

Facebook:
Wij hebben een (besloten) Facebookpagina waarop tijdens de Bouwdorpweek elke dag nieuwe foto's geplaatst worden. U kunt via Facebook een verzoek indienen om lid te worden van deze groep.

Bankgegevens

IBAN: NL 60 INGB 0003 2611 47

Ten name van Buurthuis ’t Oude Weeshuis in Nijmegen